Begleithundeprüfung (BHP) | Brunsbek

BHP_news

Begleithundeprüfung (BHP) mit Sachkundenachweis (bei Bedarf)

Prüfungsleitung: Doris Thiel
Sonderleitung: Kristina Becker + Eric Fehrs
Wo?: Brunsbek
Wann?: 16.+17. September 2023
Meldestart: 1. August 2023
Anmeldung: über DRC-Datenbank